Postnatale depressie voorkomen

​Wat jij kan doen om een postnatale depressie te voorkomen?

In deze blog geef ik je tips en inzicht om een postnatale depressie te voorkomen en verminderen. Door inzicht te hebben in postnatale depressie en depressie in het algemeen kan je werken aan factoren die invloed hebben op het ontstaan en in stand houden hiervan.

Ik geef een overzicht van de belangrijkste risicofactoren en beschermende factoren. Natuurlijk speelt bij postnatale depressie de grote hormoonverandering en medische factoren ook een rol, maar dit valt buiten mijn expertise. Deze blog richt zich daarom op psychosociale factoren. 

 

Risicofactoren

·        wel eens een depressie hebt gehad
·        al een keer een postnatale depressie hebt gehad
·        in je zwangerschap depressieve klachten had
·        als je een traumatische bevalling hebt gehad 
·        controle verlies tijdens de bevalling
·        het hebben van een negatief zelfbeeld en een lage zelfwaardering
·        moeilijk grenzen aan kunnen geven en nee kunnen zeggen
·        moeite hebben met het uiten van gevoelens
·        onverwerkt verdriet hebben
·        alleenstaand zijn of relatieproblemen hebben
·        problemen bij de borstvoeding
·        ongeplande zwangerschap
·        weinig steun van mensen uit de omgeving
·        stressvolle gebeurtenissen rondom de zwangerschap zoals: verhuizing, overlijden van naasten, ziekte, trouwen, nieuwe relatie of verbroken relatie

 

Beschermende factoren

·        voldoende steun van anderen krijgen
·        goede voorbereiding op bevalling en de eerste periode met de baby
·        een goede relatie met je partner hebben; je gehoord en gezien voelen
·        goede lichamelijke conditie hebben
·        goed zelfbeeld en zelfwaardering hebben
·        goed om kunnen gaan met je emoties 
·        je behoeftes kunnen uitten
·        grenzen kunnen stellen en nee kunnen zeggen
·        voldoende slaap krijgen en nemen
·        constructieve coping hebben: problemen actief oplossen, sociale steun zoeken en acceptatie als dingen anders lopen dan gehoopt

 

Hoe dan?

Om het risico op een postnatale depressie te voorkomen of het verminderen van een postnatale depressie is het belangrijk zoveel mogelijk de risicofactoren te verminderen en het hebben van en werken aan van zoveel mogelijk beschermende factoren. Het is belangrijk voor jezelf een plan op te stellen hoe je gaat werken aan een beschermende factor door doelen op te stellen en hier actief mee aan de slag te gaan. Dit kan natuurlijk enkel op de factoren waar je zelf invloed op hebt. Bij factoren waarbij dat niet zo is, is het belangrijk om wel actief te werken aan het (ver)werken of accepteren van de situatie of gebeurtenis.

Categorieën: De Vrouwencoach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *