EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een techniek die al sinds lange tijd succesvol wordt toegepast bij PTSS en het verwerken van trauma’s (o.a. bij oorlogsveteranen). Steeds vaker wordt EMDR ingezet bij de behandeling van een bevallingstrauma.

EMDR heeft als doel dat de herinnering aan de traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld de bevalling, blijft bestaan maar dat de negatieve gevoelens die er aan gekoppeld zijn, verdwijnen. Tijdens een EMDR-sessie wordt dit gerealiseerd doordat het werkgeheugen wordt ‘overbelast’ door een simpele taak terwijl de traumatische gebeurtenis als een film wordt stil gezet in gedachte van de cliënt. Door de overbelasting van het werkgeheugen worden de negatieve gevoelens en/of emoties als het ware losgekoppeld van het trauma.

EMDR-therapie heeft twee belangrijke doelen:

 angst reductie

 verandering in betekenisgeving (anders denken over de traumatische ervaring)

EMDR is een behandeling met snel effect. Vaak zijn na 1-3 sessies al grote stappen gezet. De scherpe randjes gaan van de herinnering af en in je hoofd ontstaat ruimte voor andere emoties.